Kotizacija in popusti:

  1. Za aktivne udeležence:

2. Za udeležence brez prispevkov: rok za prijavo 19. 3. 2021

  • Prijavnica ima status naročilnice inje osnova za plačilo kotizacije.
  • Znižana kotizacija za člane se upošteva, če ima član poravnane vse obveznosti do društva.
  • Redni študenti, upokojenci in brezposelni uveljavljate popust z ustreznim dokazilom statusa.

V kolikor se kongresa ne morete udeležiti, lahko sporočite nadomestnega udeleženca (do 2 dneva (48 ur) pred pričetkom kongresa). Velja za udeležence brez prispevka.

KOTIZACIJA VKLJUČUJE: dvajsetdnevni dostop do posnetkov prispevkov, dvodnevna udeležba na kongresu, zbornik prispevkov (v elektronski obliki), potrdilo o mednarodnosti kongresa, potrdilo o udeležbi.

 

Oznake: