Pomembni datumi:

Rok za zgodnjo prijavo aktivne udeležbe – naslov in povzetek prispevka 4. 9. 2023
Rok za prijavo aktivne udeležbe – naslov in povzetek prispevka 2. 10. 2023
Obvestilo aktivnim udeležencem o potrditvi prijave 9. 10. 2023
Rok za oddajo celotnega besedila prispevka 6. 11. 2023
Obvestilo aktivnim udeležencem o rezultatih recenzijskega postopka 18. 12. 2023
Rok za oddajo dopolnjenih prispevkov 8. 1. 2024
Rok za prijavo udeležbe brez prispevka 15. 3. 2024

Kotizacija in popusti:

                                                                                       Zgodnja prijava – aktivni udeleženci (do 4. 9. 2023)
Člani društva s poravnanimi obveznostmi do društva 150 EUR 130 EUR
Ostali udeleženci 180 EUR 160 EUR
Upokojenci, redni študenti in brezposelni (z ustreznim dokazilom) 70 EUR 60 EUR
Udeleženci brez prispevka (en dan) – člani društva s plačano članarino   100 EUR /
Udeleženci brez prispevka (en dan) – ostali udeleženci 120 EUR /
Dijaki Oproščeni plačila kotizacije

Pri plačilu kotizacije za aktivne udeležence, ki boste prijavo prispevka na kongres opravili do 4. 9. 2023, priznamo popust.

Za drugega in vsakega nadaljnjega prijavljenega iz iste ustanove se kotizacija glede na podatke iz zgornje tabele zmanjša za 10 EUR. 

Prijavnica ima status naročilnice in je osnova za plačilo kotizacije.

Račun bomo organizacijam izstavili po plačilu kotizacije. Fizične osebe bodo prejele račun za plačilo kotizacije pred začetkom kongresa.

Znižana kotizacija za člane se upošteva, če ima član poravnane vse obveznosti do društva.

Redni študenti, upokojenci in brezposelni uveljavljate popust z ustreznim dokazilom statusa.

Če se kongresa ne morete udeležiti, lahko sporočite nadomestnega udeleženca (do 3 dni oz. 72 ur pred pričetkom kongresa). Velja za udeležence brez prispevka.

KOTIZACIJA VKLJUČUJE: udeležbo na kongresu, zbornik prispevkov (v elektronski obliki), pijačo in prigrizke med odmori, kosilo prvi dan, promocijski material, potrdilo o udeležbi, potrdilo o mednarodnosti.

Za rezervacijo prenočišča/nastanitev poskrbite sami.

 

 

Oznake: