Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije (DVDDS), kot stanovsko društvo vzgojiteljev v dijaških domovih, je bilo na pobudo regijskih strokovnih društev in aktivov ustanovljeno leta 1993.
Za boljšo izmenjavo izkušenj in pospešen razvoj strokovnega dela v dijaških domovih, je društvo leta 1999 organiziralo prvi enodnevni strokovni posvet, kjer smo združili znanje strokovnjakov s področja vzgoje in izobraževanja z uspešnimi izkušnjami iz prakse. Vzgojitelji smo senzibilni, prilagodljivi in aktivni in v praksi iščemo in velikokrat tudi najdemo nove, uspešnejše oblike dela z mladimi.
Ker je bila taka izmenjava izkušenj in teoretičnega znanja ocenjena kot zelo uspešna in nujno potrebna v našem prostoru, smo s strokovnimi posveti nadaljevali vsako leto do leta 2007, ko je posvet prerasel v dvodnevni mednarodni kongres z naslovom »Vzgoja v globalni družbi. Na prvem mednarodnem kongresu so sodelovali udeleženci iz treh držav, na II. Mednarodnem kongresu l. 2008 pa že iz devetih držav. Soorganizatorja kongresa sta bila, od prvega kongresa dalje, tudi Zavod RS za šolstvo in Skupnost dijaških domov Slovenije.
Kongres se je po tem organiziral na dve leti (2010, 2012), od leta 2015 pa ga organiziramo vsaka tri leta, vključno s »coronskim« letom 2021, ko je bil celoten kongres organiziran preko Zooma.

Tu si lahko preberete več o preteklih kongresih, poiščete zbornike, program in slike.

VIII. mednarodni kongres dijaških domov Slovenije: Izzivi vzgoje v globalni družbi, marec 2024

VII. mednarodni kongres dijaških domov Slovenije: Izzivi vzgoje v globalni družbi, marec 2021

VI. mednarodni kongres dijaških domov Slovenije, marec 2018

V. mednarodni kongres dijaških domov Slovenije:  »Modeli vzgoje v globalni družbi«., marec 2015

Zborniki starejših kongresov:

IV. mednarodni kongres dijaških domov Slovenija, marec 2012

III. mednarodni kongres dijaških domov Slovenija, marec 2010

II. Mednarodni kongres dijaških domov Slovenija, april 2008

I. mednarodna konferenca vzgojiteljev dijaških domov – Modeli vzgoje v globalni družbi, april 2007