• Vsak lahko sodeluje samo z enim prispevkom.
  • Prispevek na kongresu lahko predstavi izključno avtor in / ali soavtor.
  • Prispevki bodo slepo recenzirani.
  • Potrdilo o aktivni udeležbi bodo prejeli udeleženci, ki bodo na kongresu svoj prispevek tudi predstavili. Samostojni referat na mednarodnem kongresu z udeležbo najmanj tretjine aktivnih udeležencev iz tujine se po Pravilniku o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive ovrednoti s 4 točkami.
  • Poslani rokopisi morajo biti lektorsko pregledani.
  • Če boste oddajali slikovno gradivo, na katerih so mladoletne osebe, vas prosimo, da ustrezno z zakonodajo (dovoljenje za objavo v zborniku) uredite s starši.
  • Redni študenti, upokojenci in brezposelni uveljavljajo popust pri plačilu kotizacije z ustreznim dokazilom statusa.
  • V kolikor se prijavljeni udeleženec brez prispevka kongresa ne bo mogel udeležiti, lahko v dveh dneh (48 ur) sporoči nadomestnega udeleženca.
  •  Kongres se lahko fotografira in snema ter prenaša na splet, fotografije in posnetki pa so lahko javno objavljeni. S prijavo udeleženec potrjuje, da se zaveda možnosti fotografiranja in snemanja vsebine, prenašanja na splet ter javne objave fotografij in posnetkov kongresa pod temi pogoji.

Pripravljalni odbor mednarodnega kongresa dijaških domov Slovenije

 

Oznake: