Aktivni udeleženci (referat ali delavnica in prispevek v zborniku) svojo udeležbo ter naslov in povzetek prispevka prijavite s spletno prijavo: TUKAJ najkasneje do 5. 10. 2020  9.11.2020.  Rok smo podaljšali.

Podrobnejšo časovnico recenzijskega postopka si lahko ogledate na zavihku Pomembni datumi in kotizacija.

Prosimo, da se navedenih rokov držite, sicer vam ne moremo zagotoviti, da bo vaš prispevek uvrščen v program in objavljen v zborniku.

Prispevki naj bodo urejeni v skladu z “Navodili avtorjem za pripravo in predstavitev prispevkov za VII. mednarodni kongres dijaških domov Slovenije 2021«.

Prispevki bodo objavljeni v jeziku udeleženca, povzetki v jeziku udeleženca in angleščini.

Vsak avtor oziroma soavtor lahko sodeluje samo z enim prispevkom.

Vsak prispevek na kongresu lahko predstavi samo avtor (in soavtor).

Potrdilo o aktivni udeležbi bodo prejeli samo udeleženci, ki bodo na kongresu svoj prispevek tudi predstavili. Za samostojni referat na mednarodnem kongresu ali konferenci imajo udeleženci po Pravilniku o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive priznane štiri točke.